1 comentarios

AGRAVIATS - Les Coses (rodatge)

Aquí van algunes fotos del rodatge del video-clip d'agraviats:

2 comentarios

HE APROVAT!

he estat APTE a la prova de valencià! jejejejeje...

La llàstima és que encara no ho he festejat i ja m'han posat la data d'una altra prova. Collons!

Ara tinc que demostrar que se prou de tot açò:

1. Manual de gestió de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I.
2. Fotografia: fonaments. Objectius i lents. Captura, tècnica i composició fotogràfica. Arxiu d’imatges i emmagatzematge.
3. Fotografia química. Formació de la imatge. Tipus de càmeres.
4. Fotografia digital. Formació de la imatge. Fonaments i característiques de la imatge digital. Càmeres. Aplicacions de tractament i retoc fotogràfic. La impressió d’imatges; tipus i característiques.
5. So. Fonaments i característiques del so. Acústica. El senyal sonor analògic i digital.
6. Captació, control i producció d’àudio analògic i digital. Micròfons. Taules de mescla. Amplificadors. Equalitzadors.
7. Enregistrament i reproducció d’àudio. Equips d’enregistrament i reproducció. Formats. Digitalització del so. Conversió de formats. Aplicacions i equips d’edició de so.
8. Equips i aplicacions per a ràdio.
9. Edició i compressió de vídeo digital. Suports. Formats d’arxius. Aplicacions. MIDI.
10. Aplicacions per a la gravació i copiat d’àudio, fotografies i vídeo en CD, DVD, suports analògics i digitals.
11. Il·luminació en fotografia i vídeo.
12. Informàtica. Windows. Xarxes. Internet, servidors de FTP, correu electrònic.
13. Aplicacions gràfiques per a presentacions. Realització de presentacions per a conferències.
14. Videoconferència. Instal·lacions fixes i mòbils.
15. Televisió analògica i digital. Normes de televisió de color. Difusió: cable, circuit tancat, Internet, satèl·lit, terrestre i xarxa interna. Tecnologia i equips Broadcast i no Broadcast.
16. Preproducció en vídeo i cinema. El guió.
17. La realització de vídeo amb càmera i amb multicàmera.
18. La realització de vídeo en directe multicàmera.
19. Enregistrament de vídeo i televisió analògic i digital. Càmeres i camascopis de vídeo i tv. Gravació en plató, interiors i exteriors. Formats i suports de vídeo analògic i digital.
20. Il·luminació. Plató i exteriors. Focus, altres equips d’il·luminació i complements. Fotometria i colorimetria.
21. Estudis de televisió. Control de realització. Continuïtat. Emissions i enllaços.
22. Muntatge i connexió d’equips a plató i exteriors per a la realització multicàmera. Càmeres de plató. Intercom. CCU. Mescladors i equips d’efectes. Tituladors. Magnetoscopis. Monitors.
23. Sales de postproducció. Edició lineal i no lineal, analògica i digital. Aplicacions, maquinari i equips de postproducció. El muntatge. Sonorització en vídeo i televisió. El realitzador en l’edició.
24. Postproducció de vídeo i infografia.

4 comentarios

EL MITJÀ


Si algú sap truquets per traure's el mitjà... per favor... els necessite!!